سلام دوستان

کامپیوتر شما زن است یا مرد؟؟

خو چرا نیگا می کنی؟؟؟

امتحان کن

1.NotePad را باز کنید.

2.متن زیر را کپی کنید و در آنجا وارد کنید.

CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"

3.فایل را با این نام ذخیره کنید.

computer_gender.vbs

4.فایل ذخیره شده را باز کنید.

اگر صدای مرد شنیدید کامپیوترتان مرد است.

اگر صدای زن شنیدید کامپیوترتان زن است.

یادت نره نظر بدی ها