لینک سوال: https://goo.gl/ECQhr4

زبان حل مشکل: Python 3

 

باقر سرما خورده و مقادیر زیادی خسته‌ است.

باقر از کودکی علاقه‌ی خاصی به اشکال هندسی داشت، مشق امشب باقر این‌ است که با گرفتن ۳ زاویه بگوید که آیا می‌توان مثلثی با این ۳ زاویه ساخت یا خیر.

ما به شما سه عددی که معلم به عنوان درجه‌ی هر زاویه به باقر داده‌است را می‌دهیم و شما به باقر کمک کنید تا بتواند مشق امشب را هم به درستی پاسخ دهد.

ورودی

در خط اول ورودی سه عدد آمده‌است که درجه‌ی ۳ زاویه‌ای که معلم به باقر داده‌است را نشان می‌دهد.

تضمین می‌شود که هر ۳ عدد ورودی اعدادی صحیح و نامنفی و کوچکتر از ۳۶۰ خواهند بود.

خروجی

در تنها خط خروجی در صورتی که می‌توانستیم با این ۳ زاویه مثلث بسازیم عبارت Yes و در غیر این صورت عبارت No را چاپ کنید.

 

ورودی نمونه خروجی نمونه
70 60 50 Yes
180 0 0 No
150 40 10 No
0 78 102 No
87 65 27 No
10 80 90 Yes

 

راه حل

اول سه تا ورودی میگیریم

a, b, c = map(int, input().split())

تحلیل کد: input() ورودی را میگیرد split() هم جداش میکند مثلا(10 20 30) از هم جدا میکند و map هم میاد با توجه به ورودی اولی(که int هست) به اون تبدیل میکند و سپس به ترتیب توی a b c میرند (Int = Integer = اعداد طبیعی)

سپس بررسی کنیم که هرسه تاشون بزرگتر صفر و مجموعشون 180 باشه اگر جواب همشون True باشه Yes چاپ میکنه در غیر اینطورت No را چاپ میکند.

if a + b + c == 180 and a > 0 and b > 0 and c > 0:
    print("Yes")
else:
    print("No")

برای اجرای کد انلاین اینجا کلیک کنید، اگر مشکلی یا سوالی دارید در کامنت مطرح نمایید.